Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

2017 Pulong ng mga Representatives ng Dayuhang Residente ng SeoulAng pangkalahatang pulong ng mga kinatawan ng mga dayuhang residente ng Seoul (Foreigner Residents Representative Council) ay ginanap noong Huwebes (Disyembre 14) sa Seoul Citizens Hall. Ang mga patakaran upang mapabuti ang araw-araw na buhay ng mga dayuhyan sa Seoul ay inihanda ng mga representatives at inilatag sa meeting. Kasama ng mga Koreano at mga dayuhan, ang pagpupulong ay dinaluhan ng 38 na miyembro ng Foreign Residents Representative Council, pinuno ng Women and Gender Equality, Seoul Foreigner Mayor Awardees, at si Jasmine Lee na dating miyembro ng National Assembly of Korea.

Itinatag noong 2015, ang pangunahing layunin ng Foreigner Residents Representative Council ay upang matiyak ang mga mungkahi na may kinalaman sa mga dayuhang residente (batas, imigrasyon, pagbigay ng impormasyon, edukasyon) na maisama sa polisiya ng administrasyon. Ang konseho ay pinatatakbo sa ilalim ng Seoul Women and Family Policy Office kung saan ang mga kinatawan ay galling sa Russia, Mongolia, China, Japan, Switzerland, Austria, Pilipinas, Bangladesh at Uzbekistan. Ang Seoul Foreign Residents Representative Council ay nahahati sa tatlong kagawaran; ang Human Rights and Culture Department, Capacity Building Department at Living Environment Enhancement Department. Ang Pangulo at ang bise-pangulo ng bawat kagawaran ay nagmungkahi ng sumusunod na anim na patakaran.

Patakaran
Detalye
Damihan ang wika sa mga qualification exams.
Pagpapalawak sa mga wika sa National Technical Qualification Exam in confectionery craftsman, licensed baker, barber, atbp.
Ligtas na Korea para sa ating mga anak
-Iwasan ang aksidente sa trapiko sa pamamagitan ng pagsasaayos ng anyo, laki at disenyo ng mga signboards sa child protection area. Speed limit.
-Pagorganisa ng mga traffic campaign
Pagpapabuti ng sistema ng pagpaparehistro sa Multicultural Family Center
Mga isyu na hinahaharap ng Center (pag-fill up ng mga dokumento, membership registration)
Pagbubuo ng isang multicultural family mentoring group
- Problema na hinaharap ng mga dayuhang kababaihan sa pag-adopt sa buhay Korea.
- Importansiya ng professional counseling.
- Paggawa ng programa upang mapabuti ang edukasyon ng mga bata mula multicultural families.
-Afterschool education para sa mga bata mula sa multicultural families
Pagpapasimple ng proseso ng pagkuha ng impormasyon sa pamumuhay ng mga dayuhang residente
Ministry of justice, Seoul City, Ministry Of Gender Equality And Family, Multicultural Family Support Portal, Seoul Global Center atbp na magbigay ng impormasyon online.
Expansion sa visiting visa recipient
Visa extension plan para sa mga dayuhan (senior citizen) na gustong imbitahin ang kanilang mga magulang

Ayon sa mga ginawang polisiya, ang mga miyembro ay binalangkas mabuti ang mga pang-araw-araw na isyu tulad ng pagtatrabaho, kaligtasan sa trapiko, multicultural family, pag-gabay sa mga bata, pag bigay ng impormasyon sa pamumuhay at visa issuance. Ang mga departamento ay gumawa ng mga plano pagkatapos ng paghambingin ang foreigner policy ng Korea sa mga polisiya ng ibang bansa. Ang bise presidente ng Living Environment Enhancement Department na galing sa Pakistan ay binigyang diin ang aktibidad ng Seoul Global Center sa pag-aalok ng propesyonal na pagpapayo, pagbibigay ng impormasyon sa araw-araw na pamumuhay at pag-organisa ng mga cultural programs para sa mga dayuhang residente.

Sinabi ni Oh Mie, isang katutubong Ruso na siyang presidente Human Rights And Culture Diversity na, "Noong nagsimula akong magtrabaho sa Foreign Resident Representative Council, hindi ko alam kung papano ba ito makakatulong sa mga dayuhan. Pagkatapos makapagtrabaho ng dalawang taon, Nakita ko ang pagbabago ng mga polisiya at pagsasaayos sa buhay ng mga dayuhan na nakatira sa Korea. At dahil doon, napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng pagiging isang miyembro ng Korea.

Ang outcome ng 2017 ay susuriin sa pamamagitan ng pangkalahatang pulong na ito at ang anim na patakarang naka-sulat sa itaas ay susuriin ng Ministry of Women and Gender Equality. Ito ay isang napakahalagang okasyon kung saan ang mga dayuhang galing sa ibat-ibang mga bansa ay nagtipon upang magplano ng mas ligtas na Korea para sa mga dayuhan. Ang Seoul Foreign Residents Representative Council ay inaasahan na patuloy na magtatrabaho ng positibo sa susunod na taon upang mapalawak sa mas makabuluhang mga gawain.

Post A Comment:

0 comments:

Latest News