Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Libreng Pag-aaral sa Pagkuha ng Korean Drivers License


Inaanyayahan namin ang mga migrante na sumali sa libreng pag-aaral para sa pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho na hatid ng Seoul Global Center. Ang klase ay preparasyon sa pagsusulit na esensyal na step sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ituturo ang mga basics ng trapiko at ligtas na pagmamaneho.▶ Kailan: September 6 to October 18 (Wed), 14:00 to 18:00
▶ Saan: 4th Floor ng Seoul Global Center
▶ Mga Ituturo: Road Traffic Law, Driver's Attitude And Duty, Signal Sequence, Measures For Traffic Accidents, Etc.
▶ Sino: Mga dayuhang migrante ng Seoul
▶ Wika: Korean (TOPIK level 3 pataas)
▶ Bayad: Libre (Tuition fee at Matereyales)
▶ Paano: First-come-first-served phone (☎02-2075-4133)
▶ Organized by: Seoul Global Center Life Support Team at Seoul Jongno Police Department,
▶ Contact: Seoul Global Center Life Support Team (02-2075-4133)
- Working hours: Mon ~ Fri, 9 ~ 18 o'clock (Lunch time 12 ~ 13 o'clock)

Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea