Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Gabay Sa Buhay Korea – Bakit ako Nakakatanggap ng Mensahe pag may Emergency?


Minsan ka bang na-alarma nung may natanggap kang alarm sa cellphone mo nung may malaking aksidente? Baka makatanggap ka ng alarm kung sakaling umatake ang North Korea at magsimula ng digmaan. Huwag magpanic! Ang mga impormasyon na ito ay hatid ng Korean Government para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Maging mahinahon at suriin ang mga impormasyon na hatid ng “Emergency Alarm Service” para maging ligtas sa panahon ng sakuna.


Ngayong 11 ng tanghali ay 35 celcius ang temperatura. Bawasan muna ang mga akitibidades sa labas at uminom ng maraming tubig. Ingatan ang ating kalusugan!

Ngayong 11 ng tanghali ay magkakaroon ng malubhang pag ulan. Mag-ingat sa baha at mga landslides. Iwasan muna ang pagbisita sa mga delikadong lugar.

Ang bagyo ay darating ngayong araw. Maaring manatili muna sa loob ng bahay. Iwasan muna ang pagbisita sa tabi ng dagat.


Ang Emergency Alarm Service ay ginagamit ang CBS (Cell Broadcasting System) ng ating mga cellphone para makapagpadala ng mga mensahe sa panahon ng sakuna. Kung may emergency o malaking sakuna, Ang mga cellphone na may CBS ay makakatanggap ng alarm sa lugar na sakop ng sakuna.

▶ Libre ba ang Emergency Alarm Service?

Ang Emergency Alarm Service ay pambansang serbisyo para sa kaligtasan ng mamamayan ng Korea. Samakatuwid, ang mga mensahe na inyong natatanggap ay libreng serbisyo na hatid ng Korean Government.

▶ Papaano nalaman ang aking phone number, paano ako nakatanggap ng mensahe?
Ang Emergency Alarm Service ay di gumagamit ng phone number sa pagpapadala ng mga mensahe. Kahit ano mang cellphone na may CBS (Cell Broadcasting System) ay makakatanggap ng alarm sa lugar na sakop ng sakuna.

▶ Hindi ko gustong makatanggap ng mensahe hatid ng CBS. Ano ang maari kong gawin?
Kung gamit mo ay iPhone, maaari mo siyang iturn-off sa <Disaster reception> sa baba ng <Settings> → <Notification> menu.

Kung Android phone, punta lamang sa <Message> → <Settings> → <Disaster message> menu.

Eto ang table ng iksedyul, mga klase ng kalamidad at anong klaseng mensahe ang matatanggap hatid ng ng Emergency Alarm Service:
Type of Calamity

Daytime

(6:00 to 21:00)

Nighttime

(21:00 to 6:00)

Remarks

Typhoon

Advisory / Alert

Alert

Ground only

downpour

Alert

Alert

-

flood

Advisory / Alert

Advisory / Alert

-

Heavy snow

Alert

Alert

-

Storm tsunami

Advisory / Alert

Alert

-

Tsunami

Advisory / Alert

Advisory / Alert

-

cold wave

Alert

×

-

gale

Alert

×

-

Storm

Alert

×

-

dry

Alert

×

-

dust storm

Alert

×

-

Heat wave

Advisory / Alert

×

-

Earthquake

Ground Scale from 3.0 to 3.4 / sea area When the scale is 3.5 ~ 3.9 Radius 35km

From the meteorological agency

Ground Scale from 3.5 to 3.9 / sea area When the scale is 4.0 ~ 4.4 Radius 50km area

Ground Scale 4.0 ~ / sea area Scale 4.5 or higher When its Nationwide

Fog

Alert

×

-

Infectious disease

Disaster Management Authority Upon request

-Post A Comment:

0 comments:

Feature Article