Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Paalala tungkol sa "Social Distancing" Campaign ng South Korea


Nagpapasalamat ang Pasuguan ng Pilipinas sa kooperasyon ng ating mga Kababayan sa SOCIAL DISTANCING Campaign ng pamahalaan ng South Korea. Kaugnay nito, nais paalalahanan ng Pasuguan ng Pilipinas ang lahat na ipagpatuloy ang pagsunod sa SOCIAL DISTANCING na ipinanapatupad ng pamahalaan ng Korea upang malabanan ang paglaganap ng COVID-19 sa bansa.

Ang kampanyang ito ay ipinapatupad hanggang ika-5 ng Abril. Ang mga lumabag sa SOCIAL DISTANCING ay maaaring masampahan ng kaso ng Gobyerno ng Korea.

"According to Article 49-1-2 of the Infectious Disease Control and Prevention Act, violating facilities will be penalized with an amount of KRW 3 million, and in case a confirmed case should occur, compensation for damages, including costs for hospitalization, treatment, and disinfection shall be requested.

Suspected patients violating self-quarantine or hospitalization shall be imposed a maximum fine of KRW 10 million or maximum 1 year imprisonment."

Dahil dito, ang Pasuguan ay nakikiusap sa mga kababayan na pansamantalang itigil muna ang kahit ano pa mang pagtitipon habang ang SOCIAL DISTANCING ay ipinapatupad sa Korea.

Hinihiling po ang inyong pakikipagtulungan at pakikiisa upang masugpo ang COVID-19.

Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat!


Post A Comment:

0 comments:

Latest News