Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Hayo at Gilas PIKO 2018 Registration


Magandang araw, PIKO! Handa na ba kayo para sa ating unang kaganapan ngayong taon? Halina at dumalo sa Hayo at Gilas PIKO 2018. Kung ikaw ay nagtapos/magtatapos ngayong semester (Hayo) o kaya naman ay nakatanggap ng karangalan/may na-ilathala na article bilang first author o corresponding author (Gilas), magparehistro na mula Enero 23 hanggang Enero 26, 2018! Sa susunod na buwan ay magkakaroon tayo ng isang pagsasalu-salo upang magbigay karangalan sa mga natatanging Pinoy iskolars sa Korea sa tulong ng embahada ng Pilipinas.

Maari po kayong magparehistro sa:
https://goo.gl/forms/1qA12YKK5m9PMMTv1

* NOTE: First authored works should have been written from September 2017 to January 2018.


Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea