Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Volunteer Program sa Seoul Global Center


Ang Seoul Global Center ay may ibat ibang volunteer program para sa mga dayuhan na naninirahan sa Korea at mga Koreano. Tara na't magboluntaryo at ibahagi ang iyong mapagtulong sa komyunidad.

▶ Sino
- Mga Dayuhan nga mga naninirahan sa Korea at mga Koreano
- Mga taong interesado sa pag-volunteer
- Mga taong may responsibilidad at pag-aaruga para sa ikabubuti ng komyunidad
▶ Mga Aktibidades
Iba't ibang programa tungkol sa pagunawa sa ibat ibang kultura para sa mga bata.
Mga events may kinalaman sa mga foreigners
Mga programa ng Seoul Global Center (Korean Class, On-site counselling, etc.)
New Years Day, Chuseok Holiday, atbp
▶ Paraan ng Pag-rehistro : Seoul Global Center homepage (global.seoul.go.kr) → SGC NEWS Bulletin  Monthly volunteer activity notice * November volunteer activity schedule and application link *
▶ Contact
 - Contact: Yoonjiji Kim, Life Support Team, Seoul Global Center (02-2075-4151)
 - Working hours: Mon ~ Fri, 9 ~ 18 o'clock (Lunch time 12 ~ 13 o'clock)

Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea