Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Gabay sa Buhay Korea – Magenjoy gamit ang "Happy Women Coupon"

Nagbibigay ang Seoul City ng mga cultural shows para sa mga kababaihan sa Seoul na abala sa mga gawain sa bahay o may problemang pinansyal. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang Mga Asosasyon sa Sining at Pangkultura, ang serbisyo ay nag-aalok ng 50% na diskwento. Bakit hindi mo subukang manood ng palabas gamit ang "Happy Women Coupon" ngayong buwan?

Ano ang serbisyong ito?

Ito ay isang serbisyo na nag-aalok ng 50% na diskwento sa iba't ibang cultural shows para sa mga maybahay na bihirang magkaroon ng panahon dahil sa gawaing bahay at mga kababaihan na may problemang pinansyal.

Para kanino ito?

Mga kababaihan na naninirahan sa Seoul. Ang discount ay pwedeng gamitin ng hanggang 6 na miyembro ng pamilya.

Papaano gamitin ito?

Maaaring magpa rehistro hanggang sa ika-20 ng kada buwan sa Seoul Women and Family website (http://woman.seoul.go.kr) o kaya sa Seoul Public Service Reservation website (http://yeyak.seoul.go.kr).

Karagdagang Impormasyon:

Dasan Call Center (120 without a telephone prefix)

Post A Comment:

0 comments:

Feature Article