Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Mobile Phone Service Para Sa Mga Foreigners


Simula September 1, ang Seoul Global Center ay magbibigay ng Mobile Phone Service para sa mga dayuhang naninirahan sa Korea. Magbibigay din kami ng pagkonsulta kung papaano gumamit o bumili ng mobile phones at libreng international phone call service. Kung nangangailangan kayo ng tulong pangkomyunikasyon, kumatok sa aming pintuan upang kayo ay aming magabayan!▶ Saan: Seoul Global Center, 5th floor
▶ Kailan: Weekdays, 10:00 am to 5:00 pm
▶ Mga Serbisyo: New mobile phone, second hand phone, pre-paid call, internet phone opening and purchase consultation, 00700 international call discount
▶ Message from: Seoul Global Center Gounet 02-2075-4134

Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea