Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Libreng Psychological Counselling sa Seoul


Ang Seoul Global Center ay nagbibigay ng psychological counselling tungkol sa depresyon, anxiety, human relations, family problems, at pag-adjust sa home sickness. Kung gusto mo maging masaya ang iyong buhay Korea, katukin lamang ang pintuan ng Seoul Global Center at kumonsulta sa aming professional psychologists.▶ Kailan: Araw-araw hanggang December 2017
▶ Sino: Adult foreign residents (18 years old or older)
▶ Saan: Psychological Counseling Center, Hapjeong-dong, Mapo-gu, Seoul
▶ Wika: Korean, English
▶ Mga puwedeng pakonsulta: Personal Psychological Counseling For Depression, Anxiety, Human Relations, Family Problems, Culture Adaptation, Etc.
▶ Bilang ng Konsultasyon: once a week (50 minuto kada meeting, hanggang 5 beses kada tao)
▶ Contact: Seoul Global Center Life Support Team 02-2075-4180

Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea