Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Suporta Para Sa Mga Event Organizers


Ang Seoul Global Center ay magbibigay ng suporta sa mga aktibidades ng komyunidad ng mga foreigners para sa ikalawang bahagi ng 2017 para mapromote at maorganisa ito ng maayos.Kung kailangan ng inyong organisasyon ng tulong, maaari kayong magapply ng alin man sa mga sumusunod:

*Venue Support - SGC 9th Floor - International Conference Hall (50-140 Seats)
*Operational Support – Pagkain, Bayad sa Equipments, etc. (Hanggang 300,000 won)
*Promotional Support – Suporta sa banners, leaflets, etc (Hanggang 500,000 won)
*Suporta at konsultasyon sa pagorganisa ng programa

Ipadala ang inyong aplikasyon sa hyoeun0211@hanmail.net

Ang panahon ng pagpasa ay mula June 1 hanggang June 16, 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag kay Hyoeun Park sa (02) 2075-4136

Para makapagrehistro, Magpasa lamang ng aplikasyon, detalye ng organisasyon at detalyadong plano o iskedyul. Ang mga form ay madodownload sa http://global.seoul.go.kr

Paalala

*Ang mga nakakuha na ng supporta sa Seoul City ay di na pwede magapply
*Wala kaming maibibigay na tulong pangpinansyal.
*Ang mga pinasang dokyumento ay di na maibabalik
*Ang mga pasado sa screening ay direkta naming tatawagan.

Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea