Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Gabay sa Buhay Korea - Seoul Bike


Ang “Seoul Bike” ay nakatalaga sa mahigit na 400 na lugar sa Seoul. Ang paggamit ng bisikleta ay di lamang sa pangkalusugan o para makatipid. Paraan din ito para maprotektahan ang kalikasan. Maaring gamitin ang Seoul Bike ng mga residenteng Seoul edad 15 pataas, anumang oras. Bisitahin ang www.bikeseoul.com or “Seoul Bike” na app para makabili ng ticket.

Bayad
Kategorya
Commuter Pass
Daily
Type
Araw
1 Oras
2 Oras
1 Oras
2 Oras
Presyo
7 Day Pass
3,00 won
4,000
1,000 won
2,000 on
30 Day Pass
5,000 won
7,000 won
180 Day Pass
15,000 won
20,000 won
365 Day Pass
30,0000 won
40,000 won

Paraan ng Paggamit
Paraan 1
Paraan 2
Paraan 3
Gamit ang Mobile App
Gamit ang Website
Membership Card
1) I-download ang mobile app
2) Sa main screen, pintudin ang “Rent”
3) Mamili ng paraan ng pag-rent (Gamit ang QR code at lugar)
4) Mamili ng bisikleta
5) Pindutin ang “Rent” sa ibaba ng screen
6) Pagkatapos, pindutin ang home sa terminal ng bisikleta
7) Mag-lagay ng apat na numerong password
8) Tanggalin ang lock at kunin ang biskleta.
1) Mag-register at mag-login sa website
2) Pindutin ang “Bicycle Rental/Report” sa top-right ng
Screen
3) Mamili ng paraan ng pag-rent (Gamit ang QR code at lugar)
4) Mamili ng bisikleta
5) Pindutin ang “Rent” sa ibaba ng screen
6) Pagkatapos, pindutin ang home sa terminal ng bisikleta
7) Mag-lagay ng apat na numerong password
8) Tanggalin ang lock at kunin ang biskleta.
1) Pindutin ang home sa terminal ng bisikleta.
2) I-lapit ang card at i-tag ito sa card reader
3) Tanggalin ang lock at kunin ang biskleta.

*Para makakuha ng membership card, gumamit ng T-money mobile app o website at pumunta sa “My Space” at magregister.
-Maari ding mabayaran kada-katapusan ang lahat ng ticket na ginamit. I-register lamang ito bilang mode of payment sa website.

Paalala:

* Kailangang ibalik ang bisikleta isang oras bago maexpire ang validity. May 1000 won na penalty kata 30-minuto
* Maring humiram ulit ng bisikleta pagkatapos ng validity period.
* Pag binalik mo ulit ang bisikleta at meron pang natitirang oras, maari mo pa ding gamitin ito ng walang bayad.
* Pag naman sumobra sa vadility period ang paggamit ng bisikleta, makakaltas ang penalty sa mode of payment na inyong niregister.
* Pag hindi naibalik ang bisikleta sa takdang oras, mairereport ito bilang nawawalang bisikleta sa otoridad. Kung may problema naman sa pagbalik nito, maaaring ipagbigay alam sa Operations Center (1599-0120)

FAQ

Q: Gusto ko makita ang listahan ng mga hiniram kong mga bisikleta.
A: Maaari ninyong i-check ang listahan ng mga hiniram ninyong mga bisikleta sa website (www.bikeseoul.com) at sa “Seoul Bike” mobile app.

Q: Kailangan ko bang ibalik ang bisikleta kung saan ko siya kinuha?
A: Kahit hindi na. Maaari mong ibalik ang bisikleta sa pinakamalapit na terminal ng bisikleta.

Q: Pag bumili ako ng Daily Pass, isang beses ko lang ba pwede gamitin ang bisikleta?
A: Maaari mong gamitin sa buong araw ang bisikleta ng walang additional charge, kahit ibalik at kunin mo ng ilang beses sa terminal.

Q: Ano ang gagawin ko kung nasira ang bisikleta?
A: Ibalik kaagad ang nasirang bike sa pinakamalapit na terminal at ireport gamit ang mobile app o tawagan ang Operations Center (1599-0120). Kung malubha ang kalagayan ng bisikleta, ipagbigay alam lang sa Operations Center ang sitwasyon para magawan ng paraan.

Post A Comment:

0 comments:

Feature Article