Your Filipino Korean Portal


A media portal providing useful facts and information about South Korea to Filipinos across the world.

Total Pageviews

Ang Ikatlong Libreng Edukasyon sa Pagkuha ng Lisensiya sa Pagmamaneho

1. Layunin: Turuan ang mga dayuhan kung papaano kumuha ng lisensiya at ligtas na pagmamaneho upang suportahan ang pag-adapt sa buhay sa Korea.

2. Tagapamahala: Seoul Global Center / Jongno Police Department

3. Kailan: Tuwing-Wednesday, June 07, June 14, June 21, July 28 at July 12, 2017. 2:00pm – 6:00pm (4 hours and 6 days, total 24 hours)
Saan: Subway (Exit 6 of Jonggak Station, Line 1) Seoul Global Center, 4th floor, room 402

4. Mga Ituturo:
  1. Preparasyon sa pagkuha ng Drivers license written examination
  2. Basic education kung paano magmaneho

5. Libreng Benefits: Libro at materiyales para sa written test

6. Tagapagturo: Inspector Park Inbae, ex-president, Jongno Police Station, Seoul

7. Araw ng pag-rehistro: May 15th ~ June 5th, 2017 (20 registrants)

8. Paraan ng pag rehistro: Bumisita sa Global center o I-email ang inyong application form (Pangalan, Nationality, Address at Telepono)

9. Contact Person: Eunji Kim 02-2075-4133 http://global.seoul.go.kr/


Notes

  1. Ang training ay in Korean kaya kailangan na mahigit sa level 3 ang pagunawa sa wikang korean.
  2. Libre ang pag-aaral.
  3. Sakop ng pag-aaral na ito ang unang written examination for the drivers license lamang.
  4. Sa programang ito ay hindi kasali ang actual Driving exam.

Post A Comment:

0 comments:

Event in Korea